• "De inzet van Proost is een rendabele investering"

Maasland
MVV '27

Het contact met Proost Horeca Belang kwam in 2012 precies op het juiste moment tot stand. net als bij vele andere verenigingen en horeca gelegenheden was vanaf 2010 bij ons een teruglopende trend waarneembaar in de inkomsten uit de kantine.

Proost maakte op basis van een inkoopdata analyse een inschatting van de besparingsmogelijkheid bij onze horeca leveranciers. Deze inschatting bleek conservatief, want de inkoopbesparing pakte aanzienlijk hoger uit dan aanvankelijk voorzien. Tezamen met een prijsverhoging is de bruto marge op de kantine omzet thans weer op normaal niveau teruggekeerd.

Per saldo is de inzet van Proost een rendabele investering, immers gegeven de beperkt beschikbare tijd van de penningmeester, weet Proost op efficiente wijze aan te schuiven bij de juiste leveranciers.

Arthur Paping, penningmeester MVV '27

Neem contact op met deze referentie

Voor het hele verhaal kunt u contact opnemen met Arthur paping op nummer 010-5915465.

Array
Proost Horeca Belang | Grindmeer 21 | 3994 JA Houten | Tel: 030-2451690 | M 06-41169366 | info@proosthorecabelang.nl | Algemene voorwaarden